Lokala Regler 18 hål

LOKALA REGLER ÅR 2016 FÖR LAGANS GK

 

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inget annat beslutats för en specifik tävling.

Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla, dessa finns då anslagna på anslagstavlan i klubbhuset.

 

Intern Out of boundsmarkering ( Regel 27 )

 Markeringen av out of bounds mellan hål 10 och hål 14 gäller endast vid spel av hål 14. Vid spel på hål 10 är markeringarna oflyttbara hindrande föremål. Regel 24 – 2b är då tillämplig.

 

Vattenhinder (Regel 26)

 1. Alla omarkerade dikenoch dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av mot hindret.
 2. Sidovattenhindren vänster på hål 7,8 och 10 är oändliga.

 

Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 26-1

 Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i sidovattenhindret vänster hål 7 får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen hittas utanför sidovattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i sidovattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.

Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.

 

Onormala markförhållanden (Regel 25-1)

 1. Skador i bunker såsom blottade stenar, gropar eller fåror, orsakade av rinnande vatten, är mark under arbete.
 2. Jordfasta stenar och berg i dagen på en finklippt del av spelfältet (Regel 25-2) är mark under arbete.
 3. Myrstackar är mark under arbete.
 4. Vit spraylinje runt om ett område är mark under arbete.
 5. Område som identifieras av blå pinnar är mark under arbete.
 6. Område som identifieras med blå-vita pinnar är mark under arbete, varifrån spel är förbjudet.

 

Flyttbara hindrande föremål ( Regel 24 – 1 )

 Stenar i bunkrar är flyttbara hindrande föremål. Regel 24 – 1 gäller.

 

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)

 1. Alla avståndsplattor är oflyttbara hindrande föremål.
 2. Gul-svarta pinnar som visar avståndet 150 m till mitten av green, är oflyttbara hindrande föremål.

 

Avståndsmätare ( Regel 14 – 3 )

 En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under fastställd rond använder en avståndsmätare för att även bedöma eller mäta andra förhållande, som skulle kunna påverka hans spel ( t. ex nivåskillnader, vindstyrka, o.s.v. ), bryter spelaren mot regel 14 – 3.

Plikt: Matchspel – Förlust av hål; Slagspel – Två slags. För ytterligare överträdelser – Diskvalifikation.

 

Organisk del av banan ( Regel 13 – ingen lättnad utan plikt från dessa förhållanden )

 1. Stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort. 
 2. Torpargrunden på hål 6 är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort.

 

PLIKT: Om inte annats sägs i den lokala regeln.

Matchspel - förlust av hål. Slagspel - två slag.