Lokala Regler 18 hål

LOKALA REGLER ÅR 2019 FÖR LAGANS GK

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och klubbens Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset liksom kompletterande Lokala regler och Tävlingsvillkor vid tävlingar på klubben. Lokala Regler anslås även på klubbens hemsida. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Pliktområden (Regel 17)
 2. Det röda pliktområden vänster på hål 3, 7 och 13 som bara är definierade på en sida är oändliga.
 3. Om en spelare inte vet om spelarens boll är i pliktområdet på hål 7 får spelaren spela en provisorisk boll enligt Regel 18.3 som har ändrats på detta sätt:

Efter att spelaren har spelat en provisorisk boll enligt denna regel får spelaren inte använda något ytterligare alternativ enligt Regel 17.1 med avseende på den ursprungliga bollen. För att avgöra när den provisoriska bollen blir spelarens boll i spel eller om den måste eller får överges gäller Regel 18.3c(2) och 18.3c(3) med undantag för att:

 • • När den ursprungliga bollen hittas i pliktområde inom tre minuters söktid. Får spelaren välja att antingen

»»Fortsätta att spela den ursprungliga bollen som den ligger i pliktområdet och i så fall får den provisoriska bollen inte spelas eller

»»Fortsätta att spela den provisoriska bollen och då får inte den ursprungliga bollen spelas.

 • • När den ursprungliga bollen inte hittas inom tre minuters söktid eller om det är känt eller så gott som säkert att den är i pliktområdet blir den provisoriska bollen spelarens boll i spel.

 

 1. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 2. Alla elstängsel är spelförbudszoner.

* Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör en sådan spelförbudszon eller att en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

* Om bollen ligger i ett pliktområde, och en sådan spelförbudszon ger störande inverkan på spelarens stans eller avsedda sving, måste spelaren ta lättnad antingen med plikt enligt Regel 17.1e eller med lättnad utan plikt enligt Regel 17.1e(2).

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 8. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 9. Alla avståndsmarkeringar på banan i form av pinnar eller plattor, lättnad utan plikt enligt Regel 16.1.
 10. c) Organiska delar av banan
 11. Alla stengärdsgårdar samt torpargrunden på hål 6. Lösa stenar får inte tas bort.

 

2019-04-25                                                                         

Lagans GK