Banstatus

18-Hålaren.
Är öppen.

Pay&Play banan
Är öppen, det är bara snö som stänger den. Bunkrar och vattenhinder i spel som vanligt.

Driving Range
Stora rangen (Laganland) öppen 06.00 - 21.00 alla dagar.

Lilla rangen (vid klubbhuset) stängd tills vidare.