Banstatus

18-Hålaren.

Den nya bansträckningen är öppen för säsonen (9+9), dock med 1:a green som provisorisk med vinterhålkopp tills vidare

 

Pay&Play banan
Är öppen för säsongen med bunkrar och vattenhinder i spel som vanligt.

 

Rangerna
Stora rangen är öppen och den lilla stängd tills vidare.

Välkomna att spela!