Banstatus

18-Hålaren är stängd!

Men det går utmärkt att spela på vintergreener och vintertees, en 9-hålsslinga på klubbhussidan. Slingan spelas enligt följande ordning, hål 10,11,17,18,1,2,8,9 och inspelsgreen. Tänk på att bunkrarna är ur spel och att det är fri dropp ur dessa, dock ej närmre flagg.

Pay&Play banan
Är öppen, det är bara snö som stänger den. Bunkrarna är ur spel, fri dropp gäller.

Driving Range
Stora rangen (Laganland), är öppen.

Lilla rangen (vid klubbhuset), stängd.