Banstatus

18-Hålaren är stängd!

18-hålaren är stängd, men en 9-hålsslinga med vintertees och vintergreener är öppen.

Pay&Play banan.
Är öppen och förblir så tills dess snön hindrar från spel.

Driving Range.
Stora rangen (Laganland), är stängd.

Lilla rangen (vid klubbhuset), stängd.