Banstatus

18-Hålaren är stängd.
Vi kommer att öppna upp för vinterspel på en 9-hålsslinga som har sin sträckning på östra sidan (vi behöver inte passera tunneln). Spelordningen blir då enligt följande: 10, 11, 17, 18, 1, 2, 8, 9, och sist hål 9 på gamla 9-hålaren, där det är spel på ordinarie green.

Anledningen till denna sträckning är att få en så torr bana som möjligt.

Vinterhålkopparna är av större modell (15 cm i diameter), och är placerade ca 30 meter framför ordinarie green på fairway.

Sommargreener & Bunkrar är ur spel, och det är fri dropp närmsta vägen ut/ur.

Vintertee kommer att bestå av grästee, som är placerat på ett lämpligt ställe i ruffen eller på fairway.

Pay&Play banan
Är öppen, det är bara snö som stänger den. Bunkrar och vattenhinder i spel som vanligt.

Driving Range
Stora rangen (Laganland), stängd för säsongen.

Lilla rangen (vid klubbhuset), stängd för säsongen.