Banstatus

18-Hålaren är öppen!

Pay&Play banan
Är öppen, det är bara snö som stänger den. Bunkrar och vattenhinder i spel som vanligt.

Driving Range
Stora rangen (Laganland), öppen.

Lilla rangen (vid klubbhuset), öppen.