Hålvärdar

I samband med att den nya bansträckningen börjar spelas våren 2017 får 13 av hålen ny numrering. De hål som behåller sitt nummer är 5-7 samt 17 och 18. Det flesta hålvärdarna behåller "sitt gamla hål" även om det kan ha fått ny numrering från i år. Det finns i nuläget 14 ansvariga hålvärdar och i listan ser du vem som ansvarar för respektive hål. Vill du bli hålvärd för något av de hål som saknar hålvärd idag? Kontakta vår greenkeeper för mer information.

Målsättningen är att höja banans finish genom fokuserade insatser till gagn för våra medlemmar och gäster. För att få en likvärdig insats på alla hål finns en kortfattad instruktion som stöd - "Skötselplan för hålvärdar". Den är uppgjord i samråd med klubbens Head greenkeeper (HG) och är uppdelad i en allmän del, som är lika för alla hål samt en specifik instruktion för varje hål "Särskilda anvisningar för detta golfhål". 

Hålvärden samordnar arbetet tillsammans med sina medhjälpare. Det finns verktyg och annan utrustning vid verkstaden, kontakta HG som gärna ger stöd och instruktioner vid behov. Hålvärdsansvarig är Jonny Karlsson, klubbens greenkeeper. Vid frågor kontakta: banan@lagansgk.se eller telefon 070-7179277