Hålvärdar

Vill du bli hålvärd för något av de hål som saknar hålvärd idag? Kontakta Jan-Erik Åkesson 0706 - 273768

Målsättningen är att höja banans finish genom fokuserade insatser till gagn för våra medlemmar och gäster. För att få en likvärdig insats på alla hål finns en kortfattad instruktion som stöd - "Skötselanvisningar för hålvärdar". Den är uppgjord i samråd med klubbens Head greenkeeper (HG) Jonny Karlsson och är uppdelad i en allmän del, som är lika för alla hål samt en specifik instruktion för varje hål "Särskilda anvisningar för detta golfhål". 

Hålvärden samordnar arbetet tillsammans med sina medhjälpare. Det finns verktyg och annan utrustning vid verkstaden, kontakta HG som gärna ger stöd och instruktioner vid behov. Vid frågor kontakta: banan@lagansgk.se eller telefon 070-7179277