Grönt kort, fortsättning!

Golf är ett komplext spel, den innehåller många delar och moment. Ni som har tagit grönt kort har fått se hur man tar ett grepp, hur man ska ställa upp och grunderna i närspel och puttning. Nu är det dags att börja lära sig de olika delarna från utlsag till sista putten.

Vi kommer att gå genom huvudmomenten i spelet och vad och hur vi ska träna för att utveckla golfspelet. För att det ska bli av måste en grupp bestå av minst 3 och max 6 deltagare, vid särskilda fall 7.

Dessa gruppträningar rekommenderas främst till seniorer som började spela golf förra året och de som tar Grönt kort i år.

Grönt kort, mot Hcp
Följande datum erbjuds:
Tisdagar
Kl: 10.15 - 11.15
Gr 4 fm; 19/6, 26/6, 3/7

Tisdagar
K: 19.15 - 20.15
Gr 4 kv; 19/5, 26/6, 3/7

Onsdagar
10.15 - 11.15
Gr 1; 18/4, 25/4, 2/5

Pris
395kr/person för 3 pass

Tränings/rangebollar ingår

Klubbor finns att låna

Anmälan görs på mail till thomas.wester@lagansgk.se
Den ska innehålla:
- Namn
- Golf-id
- Vilken grupp/startdatum
- Telefonnummer

Vid överanmälan gäller först till kvarn.

Information/Undringar
thomas.wester@lagansgk.se
0372-304 50