Grönt kort, fortsättning!

Golf är ett komplext spel, den innehåller många delar och moment. Ni som har tagit grönt kort har fått se hur man tar ett grepp, hur man ska ställa upp och grunderna i närspel och puttning. Nu är det dags att börja lära sig de olika delarna från utlsag till sista putten.

Vi kommer att gå genom huvudmomenten i spelet och vad och hur vi ska träna för att utveckla golfspelet. Vi erbjuder träning i grupp vid 5 tillfällen. För att det ska bli av måste en grupp bestå av minst 3 och max 6 deltagare, vid särskilda fall 7.

Följande datum erbjuds:

Grupp 1, datum ej fastställt

Grupp 2, datum ej fastställt

Pris
395kr/person för 3 pass

Tränings/rangebollar ingår

Klubbor finns att låna

Anmälan/Information
Kontakta kansliet på telefon eller mail.
Vid överanmälan gäller först till kvarn.