För vårdnadshavare

Till dig som är vårdnadshavare för juniormedlem i Lagans GK

Varje golfare under 18 år tilldelas minst en vårdnadshavare i Min Golf. Detta görs för att en underårig inte har rätt att ingå avtal. Den som är vårdnadshavare kan hjälpa till att administrera den underårigas golfande i Min Golf, utan mellanhänder. Ett enkelt, lätt och säkert sätt för alla parter.

Hur fungerar det?
Funktionen innebär att vårdnadshavaren bland annat kan hjälpa barnet att:
boka starttider, registrera handicap och anmäla sig till tävlingar i Min Golf,
betala barnets eventuella fakturor och avgifter i Min Golf och
få kopior på alla automatiska mejlutskick från Min Golf till sin egen e-postadress.

Vem kan vara vårdnadshavare?
Man behöver inte vara juridisk vårdnadshavare för att bli vårdnadshavare i Min Golf. Det kan också vara någon annan familjemedlem eller myndig närstående som ska kunna hjälpa barnet med dess golfande. Personen behöver heller inte själv spela golf eller vara medlem i en golfklubb. Man behöver dock registreras i Min Golf med personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Det hjälper vi på golfklubben till med. 

Hur registreras en vårdnadshavare?
Det är vi som ansvarar för att våra underåriga medlemmar kopplas ihop med en vårdnadshavare.
Vid nylandseringen i GIT (Golfens IT system) har den som är kontaktperson i en familjegrupp automatiskt kopplats ihop med eventuella underåriga i gruppen.
Underåriga som inte har en myndig kontaktperson i sin familjegrupp, måste kopplas ihop med en vårdnadshavare manuellt av oss på klubben.
Vänligen skicka ett mail till info@lagansgk.se med namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress på den utvalda vårdnadshavaren, samt namn och personnummer på den underårige, så att vi kan registrera detta i mingolf. 

Hur länge behöver man en vårdnadshavare?
När en medlem fyller 18 år avregistreras alla vårdnadshavare automatiskt. Den eller de kommer då inte längre ha tillgång till den nu myndiges Min Golf.

Vid frågor/funderingar är du välkommen att kontakta kansliet.

Tel.0372-30450 / info@lagansgk.se