Klubben

Vision
Lagans GK strävar efter att ligga i frontlinjen när det gäller kvalitét, säkerhet och miljöfrågor.

  • kvalitét på bana, klubbhusområde och utrymmen, kvalitét i bemötande och service till gäster och medlemmar
  • utformning av banan så att spelarnas och banpersonalens säkerhet inte äventyras
  • minimera påverkan på miljön bl.a genom minsta möjliga förbrukning av kemikalier och drivmedel. Lagans GK har tilldelats SGF:s miljödiplom

Anläggning
Lagans GK har en 18-hålsbana som är av lätt kuperad park- och skogskaraktär.
Trots att hålen inte är speciellt långa krävs precision och lite eftertanke för en bra score.
Dessutom har klubben en Pay & Play-bana med nio par 3-hål.
Vi är nästan klara med en ombyggnad av 18-hålsbanan till två 9-håls slingor. Vi planerar att ha banan, i detta nya utförande, spelklar sommaren 2017. 

Vi erbjuder redan nu en möjlighet att spela en 9-håls rond, där du startar med 18-hålsbanans första sju hål och avslutar med två av de ursprungliga hålen för att komma tillbaka till klubbhuset. Med dessa två hål kan vi totalt erbjuda spel på 29 hål.

Det finns två driving ranges och ett trevligt klubbhus med en välsorterad shop och en trivsam restaurang. På 18-hålsbanan finns en kiosk med stort utbud av mat och dryck.

Medlemmar
Medlemsantalet ligger på knappt 1000 medlemmar, vilket gör Lagans GK till en av kommunens största föreningar. Klubben har en omfattande ungdomsverksamhet där frivilliga krafter lägger ner mycket tid tillsammans med klubbens tränare. Medlemmarna utför mycket frivilligt arbete för att  bananatt alltid skall ha en hög finish. Klubben erbjuder olika former av medlemsskap

Gäster
Lagans GK besöks varje år av tusentals gästspelare. I samband med golfrundan finns andra intressanta platser i kommunen att titta närmare på, vilket har en positiv inverkan på  shopping, övernattningar och restaurangbesök.

Investeringar
Lagans GK har genom åren investerat miljontals kronor i utbyggnad och ständiga förbättringar av anläggningen. Allt för att höja kvalitéten på banor och byggnader.  Det kan nämnas att vi under 2012 investerade i en automatiserad bevattningsanläggning på östra sidan om E4:an för drygt 1 miljon kronor

Lagans GK - pusselbit vid rekrytering
Ljungby Kommun har ett starkt näringsliv och en välutvecklad kommunal service. Vid rekrytering av personal är det positivt att kunna erbjuda varierande fritidsaktiviteter. Lagans GK är därför en viktig pusselbit vid rekrytering av personal.