Drogpolicy för Lagans golfklubb

Lagans Golfklubb är en idrottsförening med inriktning på golf. Klubben bildades 1966 och har sedan dess befunnit sig i ständig utveckling.

Klubbens idrottsverksamhet består av lek-, tränings- och tävlingsmoment i varierande omfattning för såväl knattar, juniorer som seniorer. Förutom en tävlingsverksamhet på klubbnivå för medlemmar och gäster bedriver klubben en aktiv tävlingsverksamhet för olika kategorier spelare inom olika seriesystem. 

Förutom idrottsaktiviteterna har klubben andra kommittéer och verksamheter vilka bidrar till att skapa en bra atmosfär och en trygg tillvaro för samtliga medlemmar i föreningen. 

För våra ungdomar vill klubben erbjuda en trygg social miljö med gemenskap och respekt mellan olika åldersgrupper och därmed ge goda möjligheter att utvecklas till självständiga individer. 

Denna drogpolicy skall vara föreningens gemensamma ställningstagande mot det som är

skadligt och nedbrytande och skall fungera som ett stöd för medlemmar, anställda, funktionärer och föräldrar. 

Drogpolicyn skall vara till hjälp och stöd för att alla skall kunna säga nej till alla former av droger i samband med föreningens aktiva verksamheter. Drogpolicyn riktar sig till de medlemmar i föreningen som utövar idrotten golf i något sammanhang på klubben, representerar klubben i något sammanhang på annan plats samt när någon verksamhet bedrivs i klubbens regi tillsammans med eller för ungdomar.