Framtidsprojektet

Framtidsprojektet, som syftar till att utveckla klubben startades upp i slutet av 2016 och projektgrupperna påbörjade sitt arbete i början av detta år.

På den här sidan kommer Du att få löpande information om vilka som är med och jobbar, vilket uppdrag grupperna har samt aktuell status. Information om projektet kommer att presenteras minst en gång i månaden

Status för mars månad kan Du läsa nu, klicka på länken, nedan.