Klubbens historia

År 2016 firar klubben sitt 50 års-jubileum och är därmed en av Smålands äldsta klubbar. Här kan du läsa några milstolpar i korthet om klubbens historia. Jubileumsskriften "50 år med Lagans Golfklubb" ger en mer detaljerad information. Jubileumsskriften var klar i maj 2016, och finns att läsa genom att klicka på länken nedan.

1966
- Den 17 september bildades Lagans GK av 24 närvarande i kommunhuset i dåvarande Berga kommun
- Direktör Thure Berg tog initiativet att starta klubben och det var i huvudsak hans mark som togs i anspråk för de första hålen

1968
-
Banan byggs ut till 9 hål

1969
-
Vid invigningen den 14 september var HKH Prins Bertil på plats och spelade en fyrboll/bästboll tillsammans med Bengt-Åke Bruce, klubbens sekreterare och tillika singelhandicappare. Prinsen utsågs även till hedersmedlem i klubben och så även Bengt-Åke.

1970
-
Första HIO:n slog Erik Johansson med en järnsjua på hål nummer 9

1974 – 1981
-
Banan fick 9 nya utslagsplatser som ett steg mot en riktig 18-hålsbana
- Möjligheten att bygga ut till 18 hål diskuterades. Problem med markfrågan, kommunen föreslog en flyttning till Bräkentorpsområdet i Ljungby, diskussioner som inte ledde någon vart

1985
-
Vid pingsthelgen klippte Svenska Golfförbundets ordförande Bertil Westblad bandet som symboliserade invigningen av den nya 18-hålsbanan i Lagan.
- Det nya klubbhuset var klart samma år

1998
-
Klubbens legendariske ordförande Göthe Parkander drar sig till tillbaka efter 23 års arbete i klubben.  Göthes visioner och förmåga att driva och entusiasmera har i hög grad bidragit till klubbens positiva utveckling

2002
-
SGF:s ordförande Christer Örning inviger nio nya hål och därmed är Lagans GK den första klubben i Kronobergs län med 27 hål. Klubbens ordförande, Lars Steén som förtjänstfullt drev projektet, lade bl.a. ner mycket tid vid köp av mark av de många ägarna i området
- Klubben har nu 1500 medlemmar och 300 i kö 

2004
-
En ny korthålsbana med 9 hål öppen för alla, samt och en driving range öppnas vid Laganlands rastplats intill E4:an

2010
-
Klubben tilldelas Svenska Golfförbundets Miljödiplom

2012
-
Investering i en automatiserad bevattningsanläggning på östra sidan om E4
- Svenska Kraftnäts högspänningskabel grävs ner på banan väster om E4 och påverkar bl.a. två utslagsplatser

2013
-
Regeringen har beviljat Trafikverket anslag att bygga ut E4 till motorväg, vilket kommer att påverka ett par av hålen på banan. Förslag till ny banlayout under diskussion i klubben.                                                                                                                                                                                   -Bert Nordholm slutar som ordförande i klubben efter 10 år.  En period i "golfsveriges" historia som präglas av tillbakagång i medlemsantal och ekonomiska problem och till och med nedläggningar av ett antal banor.                   

2014
-
Förbättrad ekonomi blev styrelsens prioritet under året. Beslut fattades att niohålsbanan stängs ned och läggs i träda för att spara skötselkostnader.  Personalkostnaderna minskas genom reducerat antal anställda i kansli och på banan. 
- Lagans GK fick ett positiv omdöme i en artikel i tidningen Svensk Golf, efter besök på klubben.
- Klubbhuset målades med frivillig hjälp av medlemmarna, där oldboys svarade för merparten av arbetet.                                                                     - Per Gannerud blir vald till klubbens ordförande.

 2015
-
Beslut om en förändrad banlayout. Banan utformas på sådant sätt att man kommer tillbaka till klubbhuset efter 9 hål.  
- Arbetet med ny bansträckning genomförs, nya tees, fairways och en ny green färdigställs under året. Ombyggnaden har kunnat göras utan att det påverkat golfspelet.