Damerna spelar korthålsbanan

Denna måndag spelar vi på korthålsbanan.

Om bollen inte är hålad efter 8 slag tar du upp den och skriver 8 i scorekortet. 

Räkna ihop antal slag på nio hål.

Tag bort ¼ av det spelhcp du har på stora banan. (t.ex. 32/4=8; 34/4=8,5; 25/4=6,25)

(Obs! detta är damernas sätt att räkna, inte sanktionerat av klubben)