Uppföljningsmöte

Uppföljningsmöte idrott

Måndagen den 18/10 kl.17.30 i restaurangen. 

Inbjudan har skickats separat via mail.