Digitalt Vårmöte 26 mars kl. 18.30

 

Styrelsen bjuder in till

DIGITALT VÅRMÖTE den 26 mars 18.30 

Pga Corona så har styrelsen bestämt att Vårmötet kommer att hållas via digitala medier.

Alla handlingar kommer att finnas för nedladdning här nedan.

Ring in på följande nummer 08-55775577 slå in kod 2026.

Väl mött – det är tillsammans vi når målen!


OBS! Sista inlämningsdag
 för motioner som skall behandlas på vårmötet var den 5 mars.