Medlemsinformation

I Lagan har vi flera olika medlemskapsformer. Du kan vara fullbetalande medlem, greenfeemedlem eller medlem på vår korthålsbana. I spalten till höger ser du en lista på alla avgifter.

Avgifter

  • Alla medlemskap i Lagans GK inkluderar fritt spel på Korthålsbanan.
  • Medlemmar med Greenfeemedlemskap i Lagans GK får 100:- i rabatt vid spel på 18-hålsbanan alla dagar.
  • De få kvarvarande NR-medlemmar som finns, får om de så önskar kvarstå som sådana med en reduktion av 200:- gentemot årsavgiften för senior. Nya NR-medlemmar tas ej in.
  • Städavgiften (200 kr) skall betalas av fullvärdig medlem från 22 år. Återfås vid deltagande på klubbens utsatta städdag.
  • För restaurangavgiften (endast för fullvärdiga medlemmar, från 22 år) på 300 kr erhåller man 4 lunchbiljetter á 95 kr, de hämtas ut i kansliet när säsongen är igång. 
  • Fullvärdig junior -12 år. I anmälan skall anges om barnet skall ha medlemskap eller om det endast gäller träningsavgift.
  • Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben anmodas att göra det inom 14 dagar efter skriftlig påminnelse. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.

Ändring av medlemskap

  • Befintliga medlemmar med "Fullvärdigt medlemskap med medlemslån" kan ej byta till medlemskapskategorin "Fullvärdigt medlemskap utan medlemslån" och därmed få medlemslånet återbetalt.
  • Utträde och ändringar skall anmälas senast den 31 december året innan ändringen ska träda i kraft.
  • Angående återbetalning av medlemslån, se paragraf 13 i stadgarna. 

 

Bagförvaring

Vi har ett utrymme för bagförvaring med underskåp och överskåp. Det finns också ett antal vagnplatser med eluttag för el-vagnar. Avgifter finns till höger

Golfbil

På klubben finns sju golfbilar för uthyrning.
Du som behöver använda golfbil ska kunna visa upp ditt körkort när du hyr bilen.
Om du ska köra bil under tävling krävs läkarintyg.

Se nedan för hyresvillkor.

Autogiro

Från och med 2019 tas autogiro bort som alternativ. Istället hänvisar vi till Moregolf-kort. Där får du bl a möjlighet att delbetala din årsavgift upp till 12 månader. Läs mer om kortet på https://golf.se/moregolf/