Medlemsinformation

I Lagan har vi flera olika medlemskategorier. Du kan vara fullbetalande medlem, greenfeemedlem eller medlem på vår korthålsbana. I spalten till höger ser du en lista på alla avgifter.

Vad innebär fullvärdigt medlemskap i Lagans Golfklubb? 

* Fritt spel på 18-hålsbanan, alla dagar & tider. 
* Fritt spel på Pay & Play/korthålsbanan, alla dagar & tider. 
* Kan ha 5 förbokade starttider. 
* Starttider kan förbokas 365 dagar i förväg. 
* Tillgång till alla klubbens greenfeeutbyten. 
* Gästrabatt 50 kronor. 
* Möjlighet att delta i seriespel.
* Matkuponger till ett värde av 300 kr att lösa ut i kansliet för användning som betalmedel i klubbens restaurang/café. 

Vad innebär Premiummedlemskap?
* Att du innehar fullvärdigt medlemskap i enlighet med stycket ovan.
* Golfbil kort á 20 ronder innevarande säsong. 
* 2 lektioner á 45 minuter med PGA tränare. 
* Fria rangebollar
* Fri gäst på fredagar & söndagar efter kl.17:00.

Vad innebär Greenfeemedlemskap?

* Fritt spel på Pay & Play/korthålsbanan, alla dagar & tider. 
* Berättigat spel på 18-hålsbanan, upp till 3 st 18-hålsronder innevarande år. 
* Erhåller 100 kronor i rabatt på ordinarie greenfee vid spel på 18-hålsbanan alla dagar.

Matkupongerna som debiterades Fullvärdiga medlemmar 22 år & äldre, distansmedlemmar & medlemmar år 2 2023, har tagits bort inför säsong 2024. Detta enligt beslut på höstmötet 2023-11-21. 

Ändring av medlemsstatus?

Medlem som vill utträda ur golfklubben, skall skriftligen anmäla detta till kansliet senast den 31 december för utträde till nästa års säsong. Vid för sent inkommen anmälan om utträde debiteras full avgift utifrån gällande medlemskap. Detta gäller även medlem som vill byta status på sitt medlemskap, inga ändringar görs efter den 31 december.
 
Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 14 dagar efter skriftlig anmaning därom. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.

Bagförvaring

Vi har ett utrymme för bagförvaring med underskåp och överskåp. Det finns också ett antal vagnplatser med eluttag för el-vagnar. Avgifter finns till höger. 

Golfbil

På klubben finns sex golfbilar för uthyrning.
Du som behöver använda golfbil ska kunna visa upp ditt körkort när du hyr bilen.
Om du ska köra bil under tävling krävs läkarintyg.

Se nedan för hyresvillkor.

Bokning av starttid, ankomstregistrering & avbokning

Hur bokar jag starttid?

Bokning av speltid kan göras på tre olika sätt:
1. Via mingolf bokning, mobilapp.
2. Genom att logga in på mingolf via hemsidan www.golf.se
3. Via terminalen mitt emot shopen i klubbhuset. 
4. Via kansliet.

Vid bokning ska golf-id uppges på samtliga spelare i bollen. 
När det är mycket bokningar på banan, kan vi sätta ihop fyrbollar för att frigöra tider. 
Du som spelare kan ha max 5 samtidiga bokningar. 

Hur ankomstregistrerar jag?

Ankomstregistrering är viktigt för att bekräfta din bokning och att du är på plats.  
Ankomstregistrering kan göras på tre olika sätt: 
1. Via mingolf bokning, mobilapp.
2. Via terminalen mitt emot shopen i klubbhuset. 
3. Via kansliet

Hur avbokar jag?

Om du inte vill spela på din bokade starttid, ska tiden avbokas. Detta kan du göra på tre olika sätt:
1. Via mingolf bokning mobilapp. 
2. Genom att logga in på mingolf via hemsidan www.golf.se
3. Via kansliet.
Avbokning ska ske senast 1 h innan din starttid. 

Min golf

Min Golf är verktyget där du som medlem i en svensk golfklubb kan hantera allt kring ditt golfande. Bl.a. boka starttid, registrera handicapronder, ändra dina kontaktuppgifter och mycket mer. 

Min Golf fungerar lika bra i datorn som i mobilen. Du loggar in i Min Golf via hemsidan www.golf.se.

Undrar du något över mingolf & dess funktioner?

Använd frågor-och svar tjänsten för snabbast möjliga hjälp. Du hittar den längst ned på sidan till höger på www.golf.se

Saknar du information?

Tveka inte att ta kontakt.

Tel.0372-30450 | E-post: info@lagansgk.se