Medlemsinformation

I Lagan har vi flera olika medlemskapsformer. Du kan vara fullbetalande medlem, greenfeemedlem eller medlem på vår korthålsbana. I spalten till höger ser du en lista på alla avgifter.

Avgifter

  • Alla medlemskap i Lagans GK inkluderar fritt spel på Korthålsbanan.
  • Medlemmar med Greenfeemedlemskap i Lagans GK erhåller 3 st greenfeebiljetter samt 100:- i rabatt vid spel på 18-hålsbanan alla dagar. Biljetterna hämtas ut i kansliet när säsongen är igång.
  • Städavgiften (200 kr) skall betalas av fullvärdig medlem från 22 år. Återfås vid deltagande på klubbens utsatta städdag.
  • För restaurangavgiften (endast för fullvärdiga medlemmar från 22 år samt distansmedlemmar) på 300 kr erhåller man matkuponger. De hämtas ut i kansliet när säsongen är igång. 
  • Fullvärdig junior -12 år. I anmälan skall anges om barnet skall ha medlemskap eller om det endast gäller träningsavgift.
  • Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben anmodas att göra det inom 14 dagar efter skriftlig påminnelse. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.

Ändring av medlemskap?

Information om klubbens utträdesregler, ändring av medlemsskap och vad som gäller vid utbetalning av medlemslån finner du i klubbens stadgar.

Stadgarna kan du läsa under flik Klubben -> medlemsinformation -> dokument och stadgar. 

Bagförvaring

Vi har ett utrymme för bagförvaring med underskåp och överskåp. Det finns också ett antal vagnplatser med eluttag för el-vagnar. Avgifter finns till höger

Golfbil

På klubben finns sju golfbilar för uthyrning.
Du som behöver använda golfbil ska kunna visa upp ditt körkort när du hyr bilen.
Om du ska köra bil under tävling krävs läkarintyg.

Se nedan för hyresvillkor.

Bokning av starttid, ankomstregistrering & avbokning

Hur bokar jag starttid?

Bokning av speltid kan göras på tre olika sätt:
1. Via mingolf bokning, mobilapp.
2. Genom att logga in på mingolf via hemsidan www.golf.se
3. Via terminalen mitt emot shopen i klubbhuset. 
4. Via kansliet.

Vid bokning ska golf-id uppges på samtliga spelare i bollen. 
När det är mycket bokningar på banan, kan vi sätta ihop fyrbollar för att frigöra tider. 
Du som spelare kan ha max 5 samtidiga bokningar. 

Hur ankomstregistrerar jag?

Ankomstregistrering är viktigt för att bekräfta din bokning och att du är på plats.  
Ankomstregistrering kan göras på tre olika sätt: 
1. Via mingolf bokning, mobilapp.
2. Via terminalen mitt emot shopen i klubbhuset. 
3. Via kansliet

Hur avbokar jag?

Om du inte vill spela på din bokade starttid, ska tiden avbokas. Detta kan du göra på tre olika sätt:
1. Via mingolf bokning mobilapp. 
2. Genom att logga in på mingolf via hemsidan www.golf.se
3. Via kansliet.
Avbokning ska ske senast 1 h innan din starttid. 

Min golf

Min Golf är verktyget där du som medlem i en svensk golfklubb kan hantera allt kring ditt golfande. Bl.a. boka starttid, registrera handicapronder, ändra dina kontaktuppgifter och mycket mer. 

Min Golf fungerar lika bra i datorn som i mobilen. Du loggar in i Min Golf via hemsidan www.golf.se.

Undrar du något över mingolf & dess funktioner?

Använd frågor-och svar tjänsten för snabbast möjliga hjälp. Du hittar den längst ned på sidan till höger på www.golf.se

Saknar du information?

Tveka inte att ta kontakt.

Tel.0372-30450 | E-post: info@lagansgk.se