Medlemsinformation

I Lagan har vi flera olika medlemskapsformer. Du kan vara fullbetalande medlem, greenfeemedlem eller medlem på vår korthålsbana. I spalten till höger ser du en lista på alla avgifter.

Avgifter

  • Alla medlemskap i Lagans GK inkluderar fritt spel på Korthålsbanan.
  • De som är fullvärdiga medlemmar och som har ett lån till klubben kommer att få en årsavgift på 4600kr (2018) och därmed minska sitt lån till klubben med 500kr.
  • Medlemmar med Greenfeemedlemskap i Lagans GK får 100:- i rabatt vid spel på 18-hålsbanan alla dagar.
  • De få kvarvarande NR-medlemmar som finns, får om de så önskar kvarstå som sådana med en reduktion av 200:- gentemot årsavgiften för senior. Nya NR-medlemmar tas ej in.
  • Städavgiften är bortagen från och med 2012 och ingår i ordinarie årsavgift för alla medlemar över 18 år.
  • Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben anmodas att göra det inom 14 dagar efter skriftlig påminnelse. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.

Ändring av medlemskap

  • Befintliga medlemmar med "Fullvärdigt medlemskap med medlemslån" kan ej byta till medlemskapskategorin "Fullvärdigt medlemskap utan medlemslån" och därmed få medlemslånet återbetalt.
  • Återbetalning av medlemslånet sker 12 månader efter utträde ur klubben. Utträdet ska göras skriftligt till kansliet.
  • Begäran om uppskov med inbetalning av medlemslånet skall göras skriftligen varje år av till exempel heltidsstuderande.
  • Utträde och ändringar skall anmälas senast den 31 december året innan ändringen ska träda i kraft.

Bagförvaring

Vi har ett utrymme för bagförvaring med underskåp och överskåp. Det finns också ett antal vagnplatser med eluttag för el-vagnar. Avgifter finns till höger

Golfbil

På klubben finns fem golfbilar för uthyrning.
Du som behöver använda golfbil ska kunna visa upp ditt körkort när du hyr bilen.
Om du ska köra bil under tävling krävs läkarintyg.

Se nedan för hyresvillkor.

Autogiro

För dig som önskar finns möjligheten att betala dina avgifter till Lagans Golfklubb via autogiro. Om du väljer autogiro betalar du under nio månader. Normalt sker detta under februari-oktober och innebär att november-januari är betalningsfria månader. I undantagsfall kan en månads justering ske i samband med den första uppläggningen av autogirot.
Du som betalar årsavgiften via autogiro sedan tidigare behöver inte göra något om du inte vill ändra antalet betalningsmånader.

Blankett för medgivande samt villkor för autogirobetalning finns nederst på sidan.
Om ni är flera, exempelvis en familj, som önskar betala via autogiro ska samtligas namn och Golf-id anges på blanketten. Ange också hur ni önskar dela upp er betalning.
Lagans GK tar ut en administrativ avgift på 30:-/månad. Ifylld blankett skickas till:

Lagans GK.
Vittarydsvägen 1
341 50 Lagan