Strategiplan 2019-2022

Startegiplanen fastställdes vid styrelsemötet den 21 februari 2019. 

Har du några frågor eller synpunkter om innehållet i planen är du välkommen att kontakta klubbens ordförande.