Avslutnings-Scramble

Årets sista tävling, "Avslutnings-Scramble" lockade 45 spelare i lottade lag med tre deltagare i varje. Många frivilliga som under året gjort olika insatser i klubben spelade gratis denna dag och blev dessutom bjudna på lunch. - Tack för alla insatser som många medlemmar gjort under året, det är helt avgörande för klubbens verksamhet att vi tillsammans jobbar för klubbens bästa, sammanfattade ordförande Anneli Roubert årets tävlingssäsong.

Dagens vinnare; Göran Hasselgren, Stefan Johnsson och Lena Magnusson

Dagens vinnare; Göran Hasselgren, Stefan Johnsson och Lena Magnusson

RESULTAT

1. Lena Magnusson/Göran Hasselgren/Stefan Johnsson          58,1 slag

2. Ann-Katrin Jakobsson/Ewa Kjellsson/Johan Karlsson           58,9 

3. Karin Yngvaldsson/Emeric Fekete/Curt-Ove Johansson        60,4

4. Elisabeth Brandt/Bo Andersson/Johan Lindberg                   61,4

5. Carina Kronstedt/Gert Werner/Peter Ekenberg                     62,0

Kommentarer