Bra arbetsinsats på banan

Tack till Lindvalls som bjöd på korv

Tack till Lindvalls som bjöd på korv

- Stort tack till alla som ställde upp och gjorde en fin insats att reparera fairways, säger röjarbasen Bruno Edgarsson. Jonny Karlsson (head greenkeeper) och Dick Nilsson (banchef) instämmer. Det var 24 personer som infann sig i onsdags och återställde = vände på torvorna, som grisarna bökat upp på hål 5, 6, 12 och 15. Nu kan skadorna behandlas maskinellt med vältning och dressning. 

Onsdagarna innan har slyröjning genomförts. Skogspartiet på sidan av gångvägen till tee 3 har glesats ut, vilket ger ett ljusare och snyggare intryck. Sly har också röjts mot E4:an så att reklamskyltarna nu kan ses utan att skymmas av björkskog och buskar. 

Kommentarer

Fler artiklar