Fårhagen är out-of-bounds

Det har beslutats att fårhagen är att betrakta som out-of-bounds (utanför banan). Därför har vita s.k. outpinnar nu placerats runt fårhagen. Pinnarna sitter c:a en meter från stängslet, så att det går att slå utan att komma i kontakt med trådarna. Om en boll kommer innanför stängslet kan den plockas med en bollhåv, men iakttag försiktighet eftersom ledningarna är spänningssatta. Det är inte tillåtet att klättra över staketet för att hämta bollar. 

Kommentarer

Fler artiklar