Göthe Parkanders minne 2021

Elias Tideman tilldelades Göthe Parkanders minne 2021

Enligt tradition delar klubben varje år ut en utmärkelse till minne av före detta ordförande Göthe Parkander. 

Utmärkelsen tilldelas en junior i klubben som gjort stora framsteg i sin golfutveckling under säsongen.

År 2021 tilldelades detta pris Elias Tidmeman med följande motivering:

Elias har under säsongen visat på god träningsnärvaro och han är lyhörd och intresserad under träningarna.
Vi ser Elias dagligen stå och träna eller spela, vilket visar att han har en stark vilja att utvecklas.
Elias har gjort stora framsteg i sin golf under säsongen 2021 och han har visat upp fina tävlingsresultat.
Elias är en god vän, omtyckt på klubben och bidrar med en bra stämning på träningarna. 

Under kommande säsong kommer Elias att belönas med en golfupplevelse tillsammans med klubbens tränare Dennis Englund.

Stort Grattis Elias! 

Kommentarer

Fler artiklar