Greenkeepern Informerar

Info om vad som styr öppningen av anläggningen.

 

Så här års börjar det dra i en del golfare och man vill komma igång med både träning och spel. Det är inte alltid den enskilde golfaren tänker på helheten och dess konsekvenser utan ser ibland enbart till sitt eget intresse och inte det bästa för anläggningen på sikt. Därför vill jag här beskriva och förklara vad det är vi banarbetare har i betänkande innan vi öppnar olika delar av anläggningen.

Rangen

För att kunna öppna rangen behöver man tjälfri mark så att inte bollarna fastnar i turfen samt att det måste gå att köra ett fordon, utan att skada ytan på marken, för att kunna plocka bollarna. När man väl bestämt sig för att öppna rangen får det inte heller vara så tidigt att det kan komma bakslag i vädret, d.v.s. att det kan bli kallt med tjäle som följd.

Bevattningen måste vara igång, då det är det vattnet som vi använder för att tvätta rangebollarna innan de matas in i automaten igen. Vår bevattningsanläggning uppe vid rangen har ledningar som ligger väldigt ytligt och är frostkänsliga. Detta gör att vi har ytterligare en aspekt att ta hänsyn till. Utan tvätt kommer kommer vi att få väldigt stora driftstörningar på anläggningen då bollarna, nersmutsade av jord och gräs, inte klarar av att rulla ut ur maskinen för egen kraft. 

18 - håls banan

Historiskt sett under de nio säsonger som jag jobbat på Lagans GK, har man öppnat allt ifrån den 27 mars (2012 ) till den 28 april ( 2017 ), men endast två gånger före den 7 april. Merparten av säsongerna har öppningen av banan skett 7 - 20 april så ett bra snittdatum blir således runt den 14 april.

När man jämför med andra banor runt om kring, bör man ta i beaktning att vi ligger i växtzon 4-4,5, vilket är något högre än t.ex. Växjö, Alvesta och Värnamo. Gemensamt för dessa tre banor är att de ligger i direkt anslutning till stora sjöar, som vid isfri tid skapar ett mildare klimat för dess omgivning. 

Några saker som påverkar öppnandet av banan är:  Marktemperaturen skall ha uppnått en temp på 6 - 8 grader ca 10 cm ner i backen.  Solljuset skall ha visat sig så pass mycket, att gräset fått fart på fotosyntesen. 

 Som ni märker så är det vädret som styr det mesta. Just i dagarna så är det den så kallade "mars naran" (vårtorkan) som slagit till och gör att gräset lider brist på vatten. Det är väldigt torrt på den översta delen av markprofilen och gräset börjar tappa färg (gulbrunt). Förhoppningsvis kommer det regn inom kort som kan råda bot på detta och återge gräset sin gröna färg.

Med allt detta i beräkning så siktar jag på att öppna banan den 16 april, fullt medveten om att det kan bli både tidigare och senare beroende på vad vädrets makter har att erbjuda.

Jonny Karlsson

Headgreenkeeper

Lagans GK 

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banöppning 2021-04-15
Att visa respekt 2021-04-02
Asfalterat! 2021-04-01
Nybörjarkurs 2021 2021-03-17
Greenkeepern informerar 2021-03-11