Höstmöte 2019

Mötet blir den 28 november på Garvaren kl. 18:30. 

Motioner skall lämnas 4 veckor före mötet, dvs senast den 31 oktober till info@lagansgk.se , per brev eller personligen lämnas till kansliet. 

Dagordning och övriga möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på klubben en vecka före mötet, samt på Garvaren den 28/11. Mötet avslutas med en enklare förtäring.

Välkommen!

Styrelsen i Lagans Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Banöppning 2021-04-15
Att visa respekt 2021-04-02
Asfalterat! 2021-04-01
Nybörjarkurs 2021 2021-03-17
Greenkeepern informerar 2021-03-11