- Hur kör du med golfbilen?

- Sabotage på golfbanan! Röjargruppens ledare, Bruno Edgarsson, skräder inte orden när han kritiserar många som kör med golfbilarna.

- Ja, något annat kan man inte uttrycka idiotkörningar med golfbilar i det nysådda på fairway.


Man blir frustrerad om inte ännu värre när man ser hur några med golfbil tycker sig ha rätt att sabotera det vi i röjargruppen tillsammans med banpersonalen försöker göra för att öka finishen på banan för allas trevnad och upplevelse av golfbanan. Vissa ser tydligen en glädje i att sabotera och klaga på det som görs. Man kan undra om man verkligen vill spela golf eller man bara vill visa sin arrogans. 

Kommentarer

Fler artiklar