Info från Greenkeepern

Gödning av 2:ans green.

Gödning av 2:ans green.

Då börjar det att dra ihop sig.

När jag för ett par veckor sedan skrev min förra rapport, hade vi fortfarande en hel del tjäle i marken. Nu, genom ett hastigt väderomslag med värme och blåst, har vi en helt annan situation och ett tag blev jag orolig för att greenerna skulle torka ut innan jag fick igång vattensystemet. Därför har vi i huvudsak ägnat oss åt att starta bevattningen. Efter en hel del problem med kortslutningar,dekoderfel och ledningsbrott har vi i alla fall hjälpligt kunnat starta upp anläggningen. Tyvärr har vi ännu problem med att få fart på ett av pumphusen.

Vi har också, trots allt, även hunnit torva det så kallade ärevarvet på greenerna 1 och 2. Vi har dessutom lagat de flesta skadorna som blev efter höstens dräneringsarbeten, dock har vi kvar skadorna på 18:e foregreen och dessa kan tyvärr ta lite tid då det är ett ganska stort område. 

 

 

 

 

 

 

1.ans green.

1.ans green.

Vad är då statusen på greenerna?

Ja, som sagt, på 1:ans och 2:ans green har ärevarvet torvats, dressats och vältats.1:ans green är på gång, men som ni ser på bilden är den lite trögstartad. Jag har skickat ett antal greenprover för snabbanalys hos gräsleverantören, men på det stora hela känns det rätt bra med greenen och den kommer att bli bättre och bättre. Vi kommer dock att spela första hålet med en provisorisk green de inledande veckorna av säsongen.I övrigt har greenerna vertikalskurits, luftats, klippts, stödsåtts och dressats kraftigt. Allt för att påskynda läkningen av de skador som vintern har åstadkommit.

Greenerna är över lag inte av den kvallité som de var vid förra vårens uppstart. Stödsådden som gjorts måste nu få vara ifred ett tag för att gro och inte slitas ner direkt. Detta gör att öppningen av banan sker (förhoppningsvis) på fredag den 27 april kl. 13:00.

 

Jonny

Headgreenkeeper

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Info från greenkeepern 2018-04-22
Stig Johansson, 90 år 2018-04-21
Juniorträningen drar igång 2018-04-19
Städdag på banan 2018-04-18
Golfens dag 26 maj 2018-04-17