Kallelse till vårmöte 2021

Även vårmötet kommer att vara i digitalt format via Teams som  direktsänds från Garvaren den 25 mars kl. 18:30

Underlag presenteras på hemsidan snarast möjligt.
Motioner ska lämnas in senast 25 februari i kansliet eller skickas som email till ordforande@lagansgk.se

Anmäl ditt deltagande till carina@resurscentrum.se  senast den 23 mars, deltagarlänk skickas sedan till din epost den 24 mars.

 

VÄLKOMMEN!

Kommentarer

Fler artiklar