Kick-off möte 15 mars

Vår målsättning är att alla som besöker Lagans GK, oavsett om det är medlemmar eller green-feegäster, skall känna sig välkomna och när man lämnar så skall man längta tillbaka.

För att uppnå detta krävs ideellt arbete såsom kommittéer, golfvärdar, ungdomsledare, röjarlag,tävlingsledaremed flera för att driva verksamheten.

Den 15 mars kl. 14.00–18.00 träffas vi i restaurangen på Lagans GK för att fastställa de beslutade handlingsplanerna som skall beskriva HUR vi når de övergripande målen 2020 för Lagans GK.

Alla är välkomna och det är endast tillsammans som vi når våra mål!

Kommentarer