Träff för ordförande i våra kommittéer

Ordförande i våra kommittéer träffades och idrottskonsulent Annelie Bengtsson gav tips om hur vi kan jobba med vår idrott golf.

En värdefull träff

Vår klubbchef Martin Eriksson samlade i måndags klubbens kommittéordförande.

Alla presenterade sig och berättade om sin kommitté och hur man jobbar. Dessutom utbyttes tankar om hur man kan hjälpa och stötta varandra.

En hel del tankar ventilerades och idéer dök upp.

Annelie Bengtsson

Martin hade också bjudit in Annelie Bengtsson som är idrottskonsulent på Smålandsidrotten. Annelie berättade om hur Smålandsidrotten kan stötta klubben på olika sätt. Hon betonade hur viktigt det är med utbildning inom golfen, inte bara praktisk träning utan också då det gäller regelkunskap och etikett på banan. Med kunskap blir golfen roligare och klubben kan få ekonomiskt stöd för genomförd utbildning.

Annelie arbetar i Ljungby och Markaryds kommuner.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Utlottning 2022-01-14
Göthe Parkanders minne 2021 2022-01-11
Är du uppdaterad? 2021-12-20
Julklappskvällar 2021-12-08
Golfhäftet Black Week 2021-11-22