Rapport från Greenkeepern

Säsong 2015

Vi rullar vidare på banan

Denna veckan har vi inriktat oss på att lufta greenerna. Ett tidsödande arbete som utfördes under tisdagen och onsdagen, så greenerna har varit lite ojämna i mitten av veckan men idag fredag är de helt ok. På maskinsidan har det varit reparationer på ruffklipparen, fairwayklipparen, slipning av klippaggregat samt reparation av ett transportfordon (Workman). Så riktigt allt som skulle klippas har vi inte hunnit med, utan vi har fått koncentrera oss på de mest behövande ytorna denna veckan.

Greenerna blev klippta 4 ggr, vältade 5 ggr, vertikalskurna 1 gång, borstade 2 ggr samt luftade. Hålen flyttades 5 ggr. Tee:s och foregreener har klippts 3 ggr, fairway 2 ggr och ruffen har blivit klippt 1 gång. Rangerna har plockats 2 ggr och soprundan har körts 2 ggr. Bunkrarna blev krattade 1 gång och alla tee:s blev lagade under veckan. På pay & playbanan har vi klippt greenerna och flyttat hålen 3 ggr och ruffen har klippts 1 gång.

 

Det var allt för den här gången.

Greenkeepern.

Kommentarer

Fler artiklar