Upptaktsmöte för Oldboys

Alla oldboys (50 plus) hälsas välkomna till upptaktsmötet!

  • Den 20 mars kl. 08.30
  • Restaurang Bistro 19 i klubbhuset
  • Dagordning (val av styrelse, årsberättelse med ekonomisk redovisning)
  • Information om årets aktiviteter (resor, Gubbaklubban mm.)
  • Utdelning av priser för 2017 års tisdagstävlingar
  • Kaffe med tilltugg serveras för 20 kronor

Har du någon punkt som du vill ta upp på dagordningen, meddela Bill (bill.ogren@hotmail.com) senast den 15 mars. 

Välkommen nya och gamla spelare!

Oldboyskommittén

Kommentarer

Fler artiklar