Organisation

Styrelsen

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i november. Åtta ordinarie ledamöter väljs på två år, ordföranden och två suppleanater på ett år. Styrelsens arbetssätt och ansvar beskrivs, förutom i stadgarna, i en arbetsordning. Inom styrelsen är en person speciellt ansvarig för klubbens strategi.

Organisationsplan 
Organisationsplan - klicka här

Kommittéer
Föreningen har ett antal kommittéer där många medlemmar är aktiva och gör stora arbetsinsatser.