Organisation

Styrelsen
Föreningen har en styrelse med åtta ledamöter, dess arbetssätt och ansvar beskrivs, förutom i stadgarna, i en arbetsordning. Inom styrelsen är en person specielt ansvarig för klubbens strategi.

Organisationsplan
Se länk nedan.

Kommittéer
Föreningen har ett antal kommittéer där många medlemmar är aktiva och gör stora arbetsinsatser.

Väsentliga händelser
Vi, liksom de flesta golfbanor runtom i landet, har märkt av ett visst medlemstapp. Vi tror dock att botten nu är nådd och försöker möta kundernas (medlemmarnas och gästernas) efterfrågan genom att erbjuda differentierade avgifter. Klubben har en stabli ekonomisk grund för att möta framtiden.