Kommittéer och arbetsgrupper

Många medlemmar arbetar i klubbens kommittéer och arbetsgrupper. Det frivilliga arbete som görs är ovärderligt och ett stöd för styrelse och personal. Att arbeta ideellt är positivt - det skapar gemenskap, klubbkänsla och en bättre förståelse för klubbens verksamhet. Och dessutom är det trevligt att jobba tillsammans! Har du kanske gått och funderat på att vara med i gemenskapen i någon av dessa grupper? Välkommen att kontakta oss som redan är igång, det finns en plats även för dig.

Kommittée / Arbetsgrupp

Kontaktperson

Telefon

Mail

Fastighet Pelle Ewers  0704-838445 emc.center.ljungby@gmail.com
Handicap och Utbildning Jan-Inge Roubert 0706-982658 jaja.roubert@hotmail.com
  Lars Bergenholtz 0708-982615 lars.bergenholtz@telia.com
Junior Helena Tideman 0706-014389 junior@lagansgk.se
Marknad Jonas Fredriksson 0709-421166 marknad@lagansgk.se
Pay-and-Play Björn Emanuelsson 0765-370315 ledamot2@lagansgk.se
Restaurang Anneli Roubert  070-6428302 ordforande@lagansgk.se
Tjejröj Birgitta Hasselgren 0703-117789 hasselgren.b@telia.com
Gubbröj Bruno Edgarsson 0703-191020  bruno.edgarsson@bolmso.se
Banutveckling Jan Svensson 0767-710087 ab@lagansgk.se
Trivsel & Kansli Anne Ewers 0703-439266 sekreterare@lagansgk.se
Tävlingar & Evenemang Johanna Roubert 0372-30450 info@lagansgk.se
Senior Johnny Spijk   ledamot1@lagansgk.se
Dam Catarina Sandahl   kassor@lagansgk.se