Kommittéer och arbetsgrupper

Många medlemmar arbetar i klubbens kommittéer och arbetsgrupper. Det frivilliga arbete som görs är ovärderligt och ett stöd för styrelse och personal. Att arbeta ideellt är positivt - det skapar gemenskap, klubbkänsla och en bättre förståelse för klubbens verksamhet. Och dessutom är det trevligt att jobba tillsammans! Har du kanske gått och funderat på att vara med i gemenskapen i någon av dessa grupper? Välkommen att kontakta oss som redan är igång, det finns en plats även för dig.

Kommittée / Arbetsgrupp

Kontaktperson

Mail

Fastighet Pelle Ewers  emc.center.ljungby@gmail.com
Handicap Jan-Inge Roubert jaja.roubert@hotmail.com
  Lars Bergenholtz lars.bergenholtz@telia.com
  Johanna Roubert info@lagansgk.se
Junior Helena Tideman helena70@hotmail.com
  Johanna Roubert info@lagansgk.se
Marknad Anders Nilsson marknad@lagansgk.se
Pay-and-Play Björn Emanuelsson ledamot2@lagansgk.se
Restaurang Ulf Larsson suppleant1@lagansgk.se
Tjejröj Birgitta Hasselgren hasselgren.b@telia.com
Gubbröj Joel Uvebrant banan@lagansgk.se
Banutveckling Jan Svensson ab@lagansgk.se
Kansligruppen Anne Ewers ledamot1@lagansgk.se
Tävlingar & Evenemang Johanna Roubert info@lagansgk.se
Senior Anne Ewers & Johnny Spijk ledamot1@lagansgk.se; kassor@lagansgk.se
Medlemsvärdar Johanna Roubert info@lagansgk.se