Organisationsplan 2021

Organisationsplanen ger en helhetsbild över verksamheten i klubben, med olika funktioner och hur dessa är tänkta att samverka. Avsikten med planen är att ansvarsområdena är klart definierade och vilka som är ansvariga (styrelse, kommittéer eller personal.) Planen uppdateras och revideras efter behov.