Styrelse 2017

Per Gannerud

Ordförande

Jonas Fredriksson

Ledamot / Marknad

Camilla Alklid

Ledamot

Stefan Rydergren

Ledamot

Vakant

Kassör

Johan Wallin

Ledamot / Tävling

Dick Nilsson

Ledamot / Banutvecklingsgruppen

Viktor Brage

Ledamot

Nils-Olof Johansson

2:e suppleant

Jonny Karlsson

Headgreenkeeper, adjungerad

Åse Solman-Toft

Kanslist, adjungerad

Thomas Wester

Klubbchef, adjungerad