Styrelse

Klubbens styrelse väljs på höstmötet i november. Ordinarie ledamöter väljs på två år, ordföranden och suppleanater på ett år.

Styrelse 2018

Stående fr. v.:

  • Jonas Fredriksson (Marknad), Anders Werner (Junior), Dick Nilsson (Bana) och Stefan Rydergen (Information)

Sittande fr. v. 

  • Anders Johansson (vice ordförande), Per Gannerud (ordförande), Annika Johansson och Mattias Keynemo

 Camilla Alklid (mitten) är klubbens sekreterare och

Catarina Sandahl (t.h.) är klubbens kassör.