Styrelse 2022

 

Namn Styrelsefunktion Ansvar /kommittéer Representant
Anneli Roubert Ordförande   GDF-ombud
Jan Svensson Vice ordförande  Banutveckling/VD i Lagans Golfbana AB GDF-ombud
Catarina Sandahl Kassör    Aktieägarrepr. i Lagans Golfbana AB
Anne Evers Sekreterare Trivselkommittén  
Helena Tideman Ledamot Juniorkommittén  
Björn Emanuelsson Ledamot Pay & Play kommittén  
Johnny Spijk Ledamot Marknadskommittén / Kontakt Seniorer  
Anders Nilsson 1 suppleant Marknadskommittén  
Thomas Winninge 2 suppleant Marknadskommittén