Dam

På Lagans GK finns det många möjligheter för alla damer som vill spela golf och ha roligt tillsammans.

Damkommitténs medlemmar 2021 når du på nedanstående telefonnummer och mail:

Marie Rönndahl 073 580 41 19 ronndahlmarie@gmail.com
Birgitta Palm 070 307 89 05 birgitta233@gmail.com
Carina Kronstedt 070 339 99 52 carina@kronstedt.se
Lotta Bäcklund 070 395 33 92 lotta.backlund@gmail.com 
Catarina Sandahl 070 538 27 90 catarina.sandahl@outlook.com
Lise-lott Jonasson 070 760 81 44 lotta.jonasson@telia.com
Anette Johansson 070 253 73 68 anette.johansson1960@gmail.com