Onsdagsgolfen

På onsdagar spelar vi 18 hål och har tre starttider kl 9, 14 och 16 för att passa så många damer som möjligt (fr o m 1 september tar vi bort start kl 16 - Obs! Vissa tävlingsdagar finns bara en starttid). Här kan du se hela säsongens spelprogram för onsdagar:

Anmälan/lottning
Startavgiften är 50 kr, anmäl dig senast tisdag kl. 9.00 på golf.se.
När du anmäler dig kan du välja "tidig" = start från kl. 9, eller "sen" = start från kl. 16. Om du inte väljer starttid lottas du till bollar som startar från kl. 14.
Om du har mer precisa önskemål om starttid (t.ex. hinner inte till start kl. 16 p.g.a. arbetet, vill gå i sista sena bollen) kan du skriva in önskemålen när du anmäler dig på golf.se. Under rutan för önskad starttid finns en ruta med fritext för önskemål. Startlistan publiceras på tisdagen senast kl 18.00.

Partävlingar, anmälan i par
Vi har några partävlingar på onsdagarna där du anmäler dig i par. Du som inte hittat någon att spela med kan skicka sms/mail till kansliet med golf-ID och namn + att det gäller anmälan till damernas partävling. Du blir då lottad tillsammans med någon annan som också söker spelkompis. Obs! Du måste själv kolla på startlistan (på golf.se) för att se om du fått en spelpartner.

Running Eclectic
Under säsongen kör running eclectic där våra 14 singeltävlingar på onsdagarna ingår. Spelaren för själv in bruttoslag, datum och aktuellt hcp i eclecticpärmen i damrummet. Efter första tävlingen skrivs resultatet för alla hålen in, därefter skriver man bara in resultatet om man har spelat bättre än tidigare. Pris till vinnaren är fritt spel på onsdagsgolfen 2022.
Obs! man kan vara med i eclectictävlingen även om man inte spelar alla singeltävlingarna.

Elisabeth Brandt vann eclectictävlingen 2020 och har fritt spel på onsdagarna 2021. 

Tävlingsansvariga:

Maj Lotta Bäcklund 070-395 33 92
Juni Anette Johansson 070-253 73 68
Juli Catarina Sandahl 070-538 27 90
Aug & Sept Carina Kronstedt 070-339 99 52