Banarbete för oldboys

Oldboys kommer även under 2018 att hjälpa till att hålla banan i god kvalitet. Se nedan vad som gäller. Klubben värderar oldboys insatser högt - låt oss fortsätta arbetet att hålla bana och klubbhusområde i bästa skick!

"Röjargänget" består av oldboys och de utför mer omfattande arbeten där traktorer, motorsågar och röjsågar/trimmers ingår i utrustningen. Detta arbetslag består av c:a 18 personer. Greenkeepern prioriter och bestämmer vilka arbeten som skall utföras. Under 2018 kommer onsdagar att vara de schemalagda arbetsdagarna. Klicka på länken för mer information.

Hålvärdsarbete. Hålvärdsarbetet 2018 fortsätter som förra året. Oldboys fortsätter alltså att hjälpa till på det hål som du redan var aktiv på ifjol. Det är hålvärden som sammankallar sitt team. Jobbet består i att hålla snyggt på hålet (t.ex. vårstädning, krattning och kantskärning av bunkrar, lagning av uppslagsmärken på tee och fairways etc.) Läs mer om hålvärdsarbetet, skötselplan och på vilket hål du kommer att hjälpa till, under fliken Banorna/Hålvärdar -  eller klicka på länken nedan.