Banarbete för oldboys

Oldboys kommer även under 2020 att hjälpa till att hålla banan i gott skick. Se nedan vad som gäller. Klubben värderar oldboys insatser högt - låt oss fortsätta arbetet att hålla bana och klubbhusområde i bästa skick!

"Röjargänget"  består av oldboys indelade i 3 arbetslag och de utför mer omfattande arbeten där traktorer, motorsågar och röjsågar/trimmers ingår i utrustningen. Dessa arbetslag består av totalt 23 ordinarie personer. Greenkeepern prioriterar och bestämmer vilka arbeten som skall utföras. Under 2020 kommer onsdagar att vara de schemalagda arbetsdagarna. Klicka på länken för mer information om vårens schema.