Banarbete för oldboys

Oldboys kommer även under 2019 att hjälpa till att hålla banan i god kvalitet. Se nedan vad som gäller. Klubben värderar oldboys insatser högt - låt oss fortsätta arbetet att hålla bana och klubbhusområde i bästa skick!

"Röjargänget"  består av oldboys indelade i 3 arbetslag och de utför mer omfattande arbeten där traktorer, motorsågar och röjsågar/trimmers ingår i utrustningen. Dessa arbetslag består av totalt c:a 18 personer. Greenkeepern prioriterar och bestämmer vilka arbeten som skall utföras. Under 2019 kommer onsdagar att vara de schemalagda arbetsdagarna. Klicka på länken för mer information.