Tävlingskommittén

I tävlingskommittén ingår

Vad gör vi?

Tävlingskommitténs arbete består dels av att vi tidigt på våren förbereder och lägger upp tävlingsprogrammet. De tävlingar som samlat många spelare ett år fortsätter oftast nästa år medan tävlingar som inte haft lika många spelare kan förändras eller bytas ut.
Vi är ibland värdar för lite större tävlingar tas ofta kontakterna redan på hösten.
Den andra delen av vårt arbete genomförs i samband med respektive tävling. Före tävlingen har vi kontakt med greenkeepern för att bedömma banans skick. Om det behövs tillfälliga lokala regler kontaktas även Lars Bergenholtz, distriktsdomare. 
Efteråt samlar vi in alla scorekort, för in resultaten i GIT (golfens IT-system) kör ut en resultatlista och genomför prisutdelning.
Förutom detta försöker vi att deltaga i tävlingarna.

 

Vill du vara med och hjälpa till i tävlingskommittén? Kontakta Thomas Wester info@lagansgk.se