Onsdagsgolfen

På onsdagar spelar vi på 18 hålsbanan
Anmäl dig senast tisdag kl. 9.00 - startavgift är 40 kronor.
Anmäl via www.golf.se, på terminalen i klubbhuset eller till kansliet tel. 0372-304 50. Onsdagsgolfen har flera starttider för att passa de flesta damer, klockan 9, 14 eller 16.
Fr o m 1 september finns det ingen starttid kl 16. Obs! vissa tävlingsdagar finns bara en starttid.

Anmälan/Lottning till onsdagsgolfen
När du anmäler dig kan du välja tidig start = start från kl. 9, eller sen start = start från kl. 16. Om du inte väljer starttid lottas du till bollar som startar från kl. 14.
Om du har mer precisa önskemål om starttid (t.ex. hinner inte till start kl. 16 p.g.a. arbetet, vill gå i sista sena bollen) kan du skriva in önskemålen när du anmäler dig på golf.se. Under rutan för önskad starttid finns en ruta med fritext för önskemål.
Startlistan publiceras på på tisdagen efter kl 18.00.

Partävlingar, anmälan i par
Vi har några partävlingar på onsdagarna där anmälan ska ske i par. Du som kanske inte hittat någon att spela med kan SMS:a golf-ID och namn + att det gäller anmälan till partävling till 0703 44 61 05. Du blir då lottad tillsammans med någon annan som också söker spelkompis. Obs. att du själv måste kolla på startlistan på golf.se om du fått en partner.

Running Eclectic
Under året kommer vi att köra en running eclectic där våra 14 singeltävlingar på onsdagarna ingår. Spelaren för själv in antal bruttoslag, datum och aktuellt hcp i en pärm. Varje gång resultatet på ett hål förbättras för spelaren in det. Pris till vinnaren är fritt spel på onsdagsgolfen 2018.

Lotta Bäcklund vann eclectictävlingen 2016 och har fritt spel på onsdagarna 2017. 

  

Tävlingsansvariga:

Maj Lotta Bäcklund 070-395 33 92
Juni, Juli, Sept Carina Kronstedt 070-339 99 52
Aug Anett Jakobsson 070-210 46 16