Idrotten på vår golfklubb

Syfte

GK har som ändamål att verka för att medlemmar kan utöva golfspel i enlighet med idrottens verksamhetsidé.

Idrottens verksamhetsidé

Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna prestera mera, ha roligt och må bra. Idrott består av träning och lek, tävling och uppvisning Vi vill på alla nivåer bedriva vår idrott så att den utvecklar människor positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt. Därför vill vi utforma vår idrott så att,

  • alla som vill, oavsett ras, religion, ålder, kön, nationalitet. fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet
  • den i alla led ständigt utvecklas och förbättras till form och innehåll
  • den ger upplevelser och skapar kontakt mellan människor ur olika samhällsgruppe- ringar,
  • de som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet samt att
  • den ger alla som deltar en kamratlig och trygg social gemenskap.

Välkommen till Lagans Golfklubb