Handicapregler

Grundförutsättningen och syftet med det handicapsystem vi har.

Systemet bygger på att varje spelare försöker uppnå lägsta möjliga score på varje enskild rond och att alla spelare registrerar så många handicapronder som möjligt. Detta innebär att rond som inte spelas efter bästa förmåga, naturligtvis inte skall registreras som handicaprond. Syftet med detta är att få en likformig och rättvis handicapsättning, vilket gör det möjligt att spelare med olika spelstandard skall kunna tävla mot varandra på så lika villkor som möjligt.

Nu till förändringarna
Sällskapsrond skall alltså alltid anmälas innan spelet startar (i tävling görs detta automatiskt). Anmälning görs i datorn på Min Golf, på klubben eller muntligen till markören som noterar detta på scorekortet innan ronden påbörjas. Hur detta går till kan man gå in i datorn på Min Golf (inloggning till höger). Här hamnar du på "min förstasida" och halvägs ner till höger på denna sida klickar du på rubriken " Läs om Föranmäld sällskapsrond " . Här får du information om hur du gör dina registreringar.

En andra ändring i handicapsystemet är att gränsen på max 2,0 slags höjning tas bort.
Ytterligare en förändring som berör sanktionerade tävlingar är att den så kallade tio procents – regeln (vilken säger att minst tio procent av spelarna måste spela inom buffertzonen eller bättre för att ronden skall vara handicapgrundande) försvinner och ersätts med ett nytt verktyg som egentligen innebär samma sak men på ett mera precist och exakt sätt.

Den sista förändringen innebär
en möjlighet för de svenska spelarna att skaffa sig en så kallad " EGA Tävlingshandicap", ett handicap som används för att få delta i sanktionerade tävlingar. Kravet för att få EGA tävlingshandicap är att registrera minst fyra scorer från handicapgrundande ronder (tävlingsronder eller sällskapsronder) under ett rullande år. Då tilldelas man automatiskt en EGA Tävlingshandicap.

Om man inte registrerar fyra scorer från handicapgrundande rond under ett kalenderår, kan möjligheten att delta i tävlingar begränsas.

I en kommentar på svenska golfförbundets hemsida skriver förbundets regelansvarige Göran Hermes:
att det har framkommit kritik om att dessa ändringar öppnar för mygel. Förbundet har ändå beslutat sig för att ge spelarna så många chanser som möjligt att få så korrekt handicap som möjligt.

Om du misstänker någon, är det lätt för klubben att ta fram spelarens statistik och kontrollera  (eventuellt justera) handicapet.