Tävlingsbestämmelser

Villkor för tävling

Allmänt.                                                                                                                                                                                                                                                                          Rätt att delta har medlemmar i Lagans GK och gäster (medlemmar i erkänd golfklubb) med officiellt handicap (max 36,0) om inget annat anges. Gästande spelare betalar utöver startavgift en tävlingsgreenfee (50 % av ordinarie greenfee) om inget annat anges. Frikort (ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan inte användas som betalningsmedel för avgift och greenfee vid tävling.

Tävling om vandringspris är endast öppen för medlemmar.

EGA Exakt Tävlingshandicap (Nytt för Lagans GK 2017)

För att erhålla pris i tävling på Lagans GK måste spelaren inneha EGA Exakt Tävlingshandicap. Detta gäller både för deltagande i par/lag och individuella tävlingar om inget annat anges i tävlingsinbjudan. Det innebär att spelare skall ha minst fyra registrerade ronder under ett år. Spelare utan EGA hcpfår gärna vara med på tävling, men kan inte vinna något pris.
Ovanstående gäller de tävlingar som tävlingskommittén ansvarar för. För övriga tävlingar, t.ex. oldboys och damernas tävlingar, bestämmer respektive kommitté villkoren. 

Anmälan

Anmälan till tävling görs på dataterminalen i klubbhuset, min golf på golf.se eller via telefon till shop/kansli. Anmälningstiden utgår då inget annat anges kl. 11.00 dag för tävlingsdag. För tävlingar lördagar och söndagar utgår anmälningstiden fredag kl. 11.00. Efteranmälan får ske endast i begränsad omfattning och ovillkorligen mot dubbel startavgift.

Startlista anslås, om inget annat anges i tävlingsinbjudan, senast kl. 18.00 dag före tävling.

Första start i tävling är under maj t.o.m. augusti kl. 08.00 övriga månader kl. 09.00 om inget annat anges på anmälningslistan. Startiden kan ändras beroende på antalet deltagare.

Avanmälan

Avanmälan efter anmälningstidens utgång, utan giltig anledning, debiteras med gällande startavgift. Spelare som uteblir från start utan giltig anledning, debiteras med dubbel startavgift och kan stängas av från deltagande i tävling under nästkommande två veckor. Avgiften skall vara betald före start i nästa tävling.

Start i tävling

Spelare skall anmäla sig, betala startavgift och kvittera ut sitt scorekort senast tio min före start. Om inte så sker har tävlingsledningen rätt att sätta in en reserv.

Fastställda startavgifter är 100:- för singeltävling över 18 hål, 120:- över 36 hål och för partävling över 18 hål 150:-. Under golfveckan och under tävlingen till förmån för Barncancerfonden tillkommer en extra avgift på 10:-/deltagare som oavkortat skänks till fonden.

Handicapklasser

Generellt vid klubbens tävlingar gäller följande indelning: Klass A +8,0 – 12,4, Klass B 12,5 – 22,4, Klass C 22,5 – 36,0.

I partävling måste en spelare ha officiellt handicap.Vid färre startande än tio i en klass kan den slås samman med en annan klass eller ställas in enligt tävlingsledningens val.

Prisutdelning

Prisutdelning sker efter att en klass är färdigspelad om inget annat anges.

Av artighetsskäl gentemot tävlingens sponsor är spelare som placerar sig på prisplats skyldig att själv närvara vid prisutdelningen. I annat fall förverkas rätten till pris.

Övrigt

Hundförbud gäller vid tävling.

Ändringar

Tävlingskommittén förbehåller sig rätten att vidtaga ändringar som kan vara erforderliga. Eventuella ändringar anslås på anslagstavlan.