Tävlingsbestämmelser och tävlingsvillkor

2019-05-20

TÄVLINGSVILLKOR OCH BESTÄMMELSER FÖR LAGANS GOLFKLUBB.

 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

 

 • Registrerade ronder i GIT

 

För att få delta i klubbens tävlingar måste spelarna ha EGA Tävlingshandicap eller EGA Handicap (max 36,0). Gästande spelare betalar utöver startavgiften en tävlingsgreenfee (50 % av ordinarie greenfee om inget annat anges. Frikort ( ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan inte användas vid tävling. Tävling om vandringspris är endast öppen för Lagans medlemmar.  För att få pris i klubbens tävlingar måste spelaren ha EGA Tävlingshandicap.

 

 • Anmälan till tävling

 

Anmälan kan ske på följande sätt: Via min Golf, kansliet eller dataterminalen i klubbhuset.

Anmälan till klubbtävling ska ske senast kl. 11.00 dag före tävlingen. Anmälan till klubbtävling som spelas lördag eller söndag ska ske senast fredag kl 11.00.

Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Se även Allmänna Regler och föreskrifter punkt 1.6.

Uteblivande från tävling, utan godtagbara skäl, se Spel- och tävlingshandboken 8.3.6. Efteranmälan kan ske i mån av plats dock inte i KM. Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej och ovillkorligen mot dubbel startavgift.

 

 1. Handicapklasser

Vid klubbens tävlingar gäller följande indelning:

Klass A handicap               t.o.m – 12,4

Klass B handicap                12,5 – 22,4

Klass C handicap                22,5 – 36,0

Klass D handicap               37 – 54

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val. I partävling måste en spelare ha officiellt handicap.

 

 1. Tee i klubbtävlingar 

Tee i handicaptävling: Se tävlingsinbjudan.

 

 1. Särskiljning (Regel 3.3a)

Särskiljning i slagspel

Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap sker genom särspel hål för hål på hål 10 och hål 9 tills avgörande skett. Särskiljning av övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

Särskiljning i matchspel

Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på det hål matchen började.

 

 1. Start i tävling

Spelare skall anmäla sig, betala startavgift och kvittera ut sitt scorekort senast tio minuter före starttid.

Om så inte sker har tävlingsledningen rätt att sätta in en reserv.

Fastställda startavgifter är: Singeltävling över 18 hål 100:-, över 36 hål 120:- och partävling över 18 hål 150:-. Under golfveckan och under tävling till förmån för Barncancerfonden tillkommer en extra avgift på 10:-/deltagare som oavkortat skänks till fonden.

 

 1. Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet.

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.

 1. Prisutdelning

Av artighetsskäl mot sponsorn ska pristagaren själv finnas på plats vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

I tävlingar där utlottning av pris görs på scorekort krävs närvaro, ombud är inte godkänt.

 

 1. Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

 1. Transportmedel

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot dennna lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

 1. Avbrott i spelet (Regel 5.7)
  • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
  • Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
 • I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

 1. Övrigt

Hundförbud gäller vid tävling.