Tävlingsbestämmelser och tävlingsvillkor

2021-06-21

Tävlingsvillkor och bestämmelser för Lagans Golfklubb. 

Tillfälliga villkor för en enskild tävling och startavgiften finns angivna på tävlingsinbjudan.

Därutöver gäller följande villkor för alla tävlingar på klubben om inget annat bestämts för en enskild tävling.

Gästande spelare betalar utöver startavgiften en tävlingsgreenfee (50 % av ordinarie greenfee om inget annat anges. Frikort ( ex. SGF:s och PGA:s introduktionskort etc.) kan inte användas vid tävling. Tävling om vandringspris är endast öppen för Lagans medlemmar. 


Anmälan till tävling

Anmälan kan ske på följande sätt: Via min Golf, kansliet eller dataterminalen i klubbhuset.

Vid återbud efter anmälningstiden utgång, utan godtagbart skäl, debiteras dubbel anmälningsavgift. Se även Allmänna Regler och föreskrifter punkt 1.6.

Uteblivande från tävling, utan godtagbara skäl, se Spel- och tävlingshandboken 8.3.6.
Tävlingsledningen beslutar om efteranmälan godtas eller ej och ovillkorligen mot dubbel startavgift.


Handicapklasser

 

Vid färre än 5 startande eller 5 lag i en klass kan den slås samman med en annan klass eller inställas enligt tävlingsledningens val.  

 

Tee i klubbtävlingar 

Tee i handicaptävling: Se tävlingsinbjudan.

 

Särskiljning (Regel 3.3a)

Särskiljning i slagspel

Särskiljning av vinnare i slagspel utan handicap sker genom särspel hål för hål på hål 10 och hål 9 tills avgörande skett. Särskiljning av övriga placeringar sker enligt den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning. I slagspel med handicap sker särskiljning enligt spelhandicapsmetoden och när denna inte ger särskiljning används den matematiska metoden. Ger inte den matematiska metoden särskiljning sker lottning.

Särskiljning i matchspel

Särskiljning vid delad match sker genom särspel hål för hål med start på det hål matchen började.

 

Start i tävling

Spelare skall anmäla sig, betala startavgift och kvittera ut sitt scorekort senast tio minuter före starttid.

Om så inte sker har tävlingsledningen rätt att sätta in en reserv.

 

Scorekortsinlämning (Regel 3.3b)

Om inte annat föreskrivs i villkor för en tävling ska scorekortet lämnas i kansliet.

Scorekortet är inlämnat när spelaren har lämnat kansliet med båda fötterna.

 

Prisutdelning

Av artighetsskäl mot sponsorn ska pristagaren själv finnas på plats vid prisutdelningen. Priser som inte avhämtas av spelaren vid prisutdelningen tillfaller nästa pristagare.

I tävlingar där utlottning av pris görs på scorekort krävs närvaro, ombud är inte godkänt.

 

Resultat – tävlingen officiellt avslutad

När det slutliga resultatet är officiellt tillkännagivet av tävlingsledningen är tävlingen avslutad.

 

Transportmedel

Under en rond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.

Undantag: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.

Plikt för brott mot dennna lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

 

Avbrott i spelet (Regel 5.7)

    • Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal.
    • Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre signaler (upprepade gånger).
  • I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.

 

Anmärkning: När spelet är stoppat på grund av en farlig situation är alla övningsområden också stängda.

 

Övrigt

Hundförbud gäller vid tävling.